Vi ombesörjer

MTK behörig

Miljöpolecy

Cityglas i Malmö ombesörjer

 • Reparationer
 •  Butiksglas
 •  Isolerglas
 •  Glasblästring
 •  Inredningsglas
 •  Säkerhetsglas
 •  Spegelglas, mm
 •  Säkerhetsfilm
 •  Solfilm

Vi utför arbeten av högsta kvalitet, kunnig och engagerad personal, samtidigt är vi så pass små att det är smidigt, enkelt och personligt att arbeta med oss.

Kunden nöjd våran fröjd

 

Välkommen till Cityglas i Malmö

 

MTK Behörig inom brand och säkerhetsglas

 

 • Säkerhetsglas

Vilka typer av säkerhetsglas finns det och när ska man använda dem?

 Boverkets byggregler förklarar att glas som är oskyddade och är placerade så att personer riskerar att komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

 Vi bygger gärna med glas idag, och det skall vi fortsätta med, vi skall bara se till att det uppstås minimalt med personskador i samband med glasens användning.

 Om ett glas till exempel monterats från golv till tak, finns det risk att man går in i glaset i ren olyckshändelse. Vid dessa tillfällen ska säkerhetsglas användas.

 Det är viktigt att även vid glasräckeslösningar använda säkerhetsglas, framförallt om olika våningar finns i huset eller byggnaden.

 Om det förekommer fallrisk och glaset riskerar att spricka vid olycka ska alltid säkerhetsglas användas.

 

 • Brandglas

 Rätt brandglas kan hjälpa dig vinna viktig tid vid en brand.

 Tid som kan visa sig vara ovärderlig.

 Glas som brandskydd och brandavskiljare ger stora fördelar för de som vistas i byggnaden utan att det behöver synas.

 Tack vare genomskinligheten hos brandsksyddsglas underlättas evakuering av människor och bidrar till ökad säkerhet. För att uppfylla just dina krav, kontakta Cityglas i Malmö så hjälper vi dig.

 

 

CITY GLAS MILJÖPOLICY

 

CITY GLAS - MED MILJÖN I ÅTANKE!

  Vi på City Glas vill värna om miljön, det är därför vi har arbetsbilar som drivs med diesel och gas, vårt mål är att investera i fler bilar med högre miljöklassning.

 

  För att slippa onödiga transportsträckor utför vi jobb i största möjliga mån på plats hos våra kunder och efteråt sorterar vi isär brännbart material och glas vilket återvinns till glasförpackningar och isolering med hjälp av avfallshantering.

 

  Vi använder fog som inte är skadlig för miljön för ett arbete som är ekologiskt hållbart i framtiden.

 

City Glas tänker grönt!